POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

2018

Wolność religijna. Wybrane zagadnienia

W. Cisło, M. Olszówka, W. Sadłoń (red.), Warszawa 2018