POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Aktualności

11.04.2017

Walne Zgromadzenie Członków PTPW

9 maja 2017 r. Komunikat

P. T. Członkowie 
Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiam, iż na podstawie § 22 pkt 1 i § 18 ust. 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 9 maja 2017 r., o godz. 18.00 – I termin, o godz. 19.00 – II termin
Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie Diecezjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza (woj. lubuskie).
Proponowany jest następujący porządek obrad:
1) otwarcie obrad przez Prezesa PTPW;
2) powołanie protokolanta;
3) powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał;
4) przyjęcie regulaminu obrad;
5) powołanie prezydium i wybór przewodniczącego obrad; 
6) przyjęcie porządku obrad;
7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PTPW za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r.;
8) rozpatrzenie sprawozdania finansowego PTPW za 2016 r.;
9) rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
10) podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PTPW za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r. i sprawozdania finansowego PTPW za 2016 r.;
11) rozpatrzenie projektu budżetu PTPW na rok 2017 i głosowanie w przedmiocie jego zatwierdzenia;
12) sprawy różne.
 
Łączę wyrazy szacunku,
dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

powrót