POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Aktualności

10.01.2017

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego

8-10 maja 2017 r. 

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połaczone z dorocznym Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego odbędzie się w dniach 8-10 maja 2017 r. Organizatorami wydarzenia są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Temat obrad - Wyznaniowe prawo formalne.
Dalsze informacje znajdą Państwo w załączeniu
XIV_OSPW_Zielona_Gora.pdf

Informacje z 14 marca br.: XIV_OSPW_2017.pdf
Najnowsze informacje z 5 kwietnia 2017 r.: XIVOSPW_Keszyca_2017.docx
Karta zgłoszenia udziału: XIVOSPW_Keszyca_2017_-KARTA_ZGLOSZENIA.docx

PROGRAM: XIVOSPW_Zielona_Gora-Program.pdf

powrót