POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Aktualności

06.10.2018

II OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO

7 grudnia 2018 r.

Szanowni PT Państwo, 

Uprzejmie informuję, że 7 grudnia 2018 r. w Opolu odbędzie się II OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujący na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu: „Konkordat Polski 1993/1998”.

Jednocześnie wyjaśniam:

- pierwszy etap to test na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki konkordatowej i jeden casus;

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku zagadnienia związane z Konkordatem.

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

Zgłoszenie udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole z dopiskiem „Konkurs” lub skany w/w na adres e-mail: zpkiw@uni.opole.pl do dnia 18 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu w Opolu!

Z wyrazami szacunku,

Paweł Sobczyk


Zaproszenie_do_udzialu_w_II_Konkursie_2018.docx

REGULAMIN_KONKURSU.pdf

Zgloszenie,_Opinia,_Oswiadczenie-2018.12.07.docx

Program_II_Konkursu.docx

powrót