POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Komisja Rewizyjna 3. kadencji (2016-2020)

Skład Komisji Rewizyjnej 3. kadencji

Organem kontrolnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej 3. kadencji wchodzą:

przewodniczący - prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski

wiceprzewodniczący - prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki

sekretarz - dr Michał Chajda 

członkowie:

prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski

prof. UO dr hab. Andrzej Szymański

 

 

Protokół

z aktu ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
III kadencji dokonanego dnia 17 maja 2016 r.

W dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej w województwie Opolskim nastąpił akt ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020), wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r. Do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): dr hab. Marek Bielecki, dr Michał Chajda, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański.

Komisja Rewizyjna III Kadencji ukonstytuowała się w składzie: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (członek), prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski (członek).

Stwierdzono, że Komisja Rewizyjna III kadencji nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

Na tym posiedzenie zamknięto.

  

Pokrzywna, 17 maja 2016 r.  

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.