WALNE ZGROMADZENIE PTPW ' 2024

Dodano 24.5.2024

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uprzejmie informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. podjęta została uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego o zwołaniu w trybie stacjonarnym Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 06 czerwca 2024 r. (czwartek) na godz. 17.00 (I termin) oraz na godz. 17.30 (II termin, o którym mowa w § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW) w s. 104 budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku.

Załączniki:

1) Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW wraz z proponowanym porządkiem obrad;
2) Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.