Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego

Dodano 27.8.2018

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Do udziału w Konkursie zaproszeni są Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujący na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. 

Przebieg konkursu:

- pierwszy etap to test na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki przewodniej i jeden casus;

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) obejmują ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz zagadnienia związane z tematem przewodnim.

W załączonych poniżej plikach znajdują się: * Regulamin Konkursu, * Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego, * Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

1. edycja konkursu odbyła się w Opolu w dniu 1 grudnia 2017 r.   
Temat przewodni konkursu - Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego.

WYNIKI I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego 

I miejsce ex aequo zajęli: pani Dominika Flis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i pan Dariusz Piotrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody) zajęła pani Katarzyna Machowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
W konkursie wzięli udział reprezentanci: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II.

 

2. edycja zorganizowana została w Opolu w dniu 7 grudnia 2018 r.

Temat przewodni konkursu - Konkordat Polski 1993/1998

WYNIKI II Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego.

I miejsce zajęła pani Emilia Gągol z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. II miejsce zajął Igor Medela z Uniwersytetu Jagiellońskiego. III miejsce zajęła Magdalena Tomaszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W konkursie udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

 

3. edycja Konkursu zaplanowana została na dzień 6 grudnia 2019 r.

 

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.