V Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z zakresu Prawa Wyznaniowego

Dodano 24.1.2022

Opole, 18 stycznia 2022 r.
Szanowni P.T. Państwo,
Drodzy Studenci,
Katedra Nauk o Państwie i Prawie wraz z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego ma zaszczyt zaprosić do udziału w V edycji OGÓLNOPOLSKIEGO STUDENCKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.
Temat tej edycji to: „Obchodzenie świąt religijnych”.
Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie oraz załączonych dokumentach.
Jednocześnie wyjaśniam:
• pierwszy etap będzie miał formę zdalną. Będzie to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania wielokrotnego wyboru. Pierwszy etap zaplanowano na dzień 25 marca 2022 r. godz. 12.00. Informacje dotyczące logowania do testu Uczestnik otrzymuje w odpowiedzi na zgłoszenie udziału w konkursie.
• drugi etap - finał, będzie miał formę stacjonarną i odbędzie się na WPiA w Opolu. To odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tej edycji i jeden casus. Jeżeli przeprowadzenie II etapu nie będzie możliwe na WPiA UO w Opolu, wówczas etap ten odbędzie się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Ms Teams. Drugi etap zaplanowano na dzień 22 kwietnia 2022 r. godz. 12.00.
• do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym.
Dodatkowo informuję (o ile warunki na to pozwolą i drugi etap mógłby odbyć się w Opolu), że organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz ewentualnego zakwaterowania w Opolu Uczestników konkursu i ich Naukowych Opiekunów.
Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.
W załączonych plikach znajdują się:
- Regulamin Konkursu
- Formularz zgłoszenia udziału i opinii nauczyciela akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Skan zgłoszenia udziału wraz z opinią Nauczyciela Akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 18 marca 2022 r.
Serdecznie zapraszam.
Z wyrazami szacunku
mgr Katarzyna Pluta
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
___________________________________________________________
Harmonogram V edycji:
1) Ogłoszenie tematu: 18 stycznia
2) Zgłoszenia: do 18 marca
3) I etap (online): 25 marca godz. 12.00
4) ogłoszenie wyników po 1 etapie: 30 marca
5) II etap (w Opolu): 22 kwietnia godz. 12.00

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.