Informacja nt. składek członkowskich

Dodano 27.8.2018

Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. (zob.)

Składki prosimy opłacać na rachunek:

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Al. Racławickie 14/701

20-950 Lublin
Bank Zachodni WBK  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
Email: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:
Bank Zachodni WBK  
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.