POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Rada Programowa

Rada Programowa Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

prof. dr hab. Wojciech Góralski,

prof. dr hab. Józef Krukowski,

prof. dr hab. Henryk Misztal,

prof. dr hab. Janusz Osuchowski,

prof. dr hab. Michał Pietrzak,

prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler,

prof. dr hab. Wacław Uruszczak,

prof. dr hab. Wiktor Wysoczański,

oraz przedstawiciel Zarządu PTPW prof. dr hab. Artur Mezglewski

 

Rada Programowa jest organem opiniodawczym. Jej członkowie powoływani są na czas nieokreślony przez Walne Zgromadzenie Członków. Zgodnie z § 26 ust 5 Statutu PTPW do jej zakresu działania należy:

1) przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu Członków propozycji długoplanowych działań Towarzystwa związanych z realizacją celów statutowych;

2) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

3) uchwalanie na wniosek Zarządu planu wydawniczego publikacji nieperiodycznych;

4) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd wniosków o finansowanie prac badawczych Towarzystwa.

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.