POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Wyszukiwarka

Nasz adres

POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin

Email: zarzad [at] ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971
 
Numer rachunku:
Bank Zachodni WBK  
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

12.07.2017

Informacja nt. składek członkowskich

 

Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. (zob.)
Składki prosimy opłacać na rachunek:
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
Al. Racławickie 14/701
20-950 Lublin
Bank Zachodni WBK  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 

powrót