POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO


Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

PTPW

Wyszukiwarka

Nasz adres

POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin

Email: zarzad [at] ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971
 
Numer rachunku:
Bank Zachodni WBK  
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

29.06.2017

Materiały z XII OSPW

 

Ukazała się monografia obejmująca materiały z XII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego w Zabużu w dniach 14-16 września 2015 r.
Zob.: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2017, ss. 220. 

powrót