Walne Zgromadzenie Członków, 13.06.2020 r.

Dodano 29.5.2020

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

poniżej w załączeniu przedstawiam KOMUNIKAT z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, które odbyło się w Warszawie 13 czerwca 2020 r. 

 

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbędzie się 13 czerwca 2020 r. (sobota), o godz. 11.00 (I termin, jednocześnie, zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW, na wypadek braku kworum zostaje wskazany II termin o godz. 12.00). Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie budynek Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25.

W związku z epidemią koronawirusa i jej konsekwencjami, Zarząd PTPW rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu umożliwienie udziału w Zgromadzeniu z wykorzystaniem technologii informatycznych pozwalających na zapewnienie tajności głosowań.

WAŻNE!

Mając powyższe na uwadze, ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o zadeklarowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2020 r. (wtorek) włącznie na adres e-mail zarzad@ptpw.pl:

1) Udziału osobistego;

2) Udziału z wykorzystaniem technologii informatycznych. W tym przypadku, należy podać adres e-mail (umożliwiający identyfikację Członka PTPW z imienia i nazwiska), na który 13 czerwca 2020 r. około godz. 10.30 zostanie wysłany link umożliwiający zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.


W załącznikach znajdują Państwo:

1) Zawiadomienie o WZCz wraz z proponowanym porządkiem obrad;
2) Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego;
3) Propozycję Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego;


Z wyrazami szacunku,
dr Marta Ordon
sekretarz Zarządu PTPW

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.