XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego

Dodano 17.1.2021

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego odbędzie się w dniach 5–7 maja 2021 roku w Warszawie. Hasło przewodnie: Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych.

Tegoroczne Sympozjum organizują Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Koordynatorami organizacji Sympozjum są: dr hab. Marta Osuchowska i dr Michał Poniatowski.

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.