POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Zarząd IV kadencji 2020-2024

Skład Zarządu IV kadencji

 

 

W skład Zarządu IV kadencji wchodzą:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prezes:

prof. AszWoj dr hab.  Marek Bielecki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiceprezesi:

dr hab. Wojciech Brzozowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. UO dr hab. Dariusz Walencik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sekretarz:

dr Michał Poniatowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skarbnik:

dr hab. Justyna Krzywkowska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

członkowie:

dr hab. Maciej Mikuła

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr Marek Strzała

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. KUL dr hab. Anna Tunia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W opracowaniu - Uchwała nr __/2020

 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 22 czerwca 2020 r. do 7 września 2021 r.

(w przygotowaniu)

 

 

 

Komunikat z 1. posiedzenia

 

Komunikat 

z 1. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 23 września 2020 r. w formie hybrydowej odbyło się 1. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji (lata 2020-2024). 

 

Na posiedzeniu m. in.:

1) omówione zostały kwestie związane z finalizacją publikacji Księgi Jubileuszowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Arturowi Mezglewskiemu;

2) omówione zostały kwestie dot. organizacji XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

3) wysłuchano informacji o pracach Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego".

 

Komunikat z 2. posiedzenia

Komunikat 

z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 15 stycznia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 2. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

 

Na posiedzeniu m. in.:

1) przyjęto w poczet członków stowarzyszenia jedną osobę;

2) zatwierdzono temat przewodni XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

3) wysłuchano informacji Skarbnika na temat bieżącego stanu finansów;

4) omówiono kwestie związane z organizacją IV Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego.

 

Komunikat z 3. posiedzenia

Komunikat 

z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 3. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany terminu XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego.

 

Komunikat z 4. posiedzenia

Komunikat 

z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 23 sierpnia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 4. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zorganizowania Walnego Zgromadzenia PTPW w dniu 8 września 2021 r.

 

Komunikat z 5. posiedzenia

Komunikat 

z 5 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 08 września 2021 r. w formie hybrydowej odbyło się 5. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. Posiedzenie miało miejsce w przerwie obrad XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych", współorganizowanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Mała Wieś, 7-9 września 2021 roku.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął trzech nowych członków PTPW.

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2021, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 22 czerwca 2020 r. do 8 września 2021 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

4. Zarząd przyjął informację o stanie prac nad publikacją tomu 13/2021 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki).

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.