POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Zarząd IV kadencji 2020-2024

Skład Zarządu IV kadencji

 

 

W skład Zarządu IV kadencji wchodzą:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prezes:

prof. AszWoj dr hab.  Marek Bielecki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiceprezesi:

dr hab. Wojciech Brzozowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. UO dr hab. Dariusz Walencik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sekretarz:

dr Michał Poniatowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skarbnik:

dr hab. Justyna Krzywkowska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

członkowie:

dr hab. Maciej Mikuła

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr Marek Strzała

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. KUL dr hab. Anna Tunia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W opracowaniu - Uchwała nr __/2020

 

Komunikat z 1. posiedzenia

 

W dniu 23 września 2020 r. w formie hybrydowej odbyło się 1. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji (lata 2020-2024). 

 

Na posiedzeniu m. in.:

1) omówione zostały kwestie związane z finalizacją publikacji Księgi Jubileuszowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Arturowi Mezglewskiemu;

2) omówione zostały kwestie dot. organizacji XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

3) wysłuchano informacji o pracach Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego".

 

Komunikat z 2. posiedzenia

 

W dniu 15 stycznia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 2. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

 

Na posiedzeniu m. in.:

1) przyjęto w poczet członków stowarzyszenia jedną osobę;

2) zatwierdzono temat przewodni XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

3) wysłuchano informacji Skarbnika na temat bieżącego stanu finansów;

4) omówiono kwestie związane z organizacją IV Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego.

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.