POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Konferencje naukowe organizowane/współorganizowane przez PTPW

 • 19-21 maja 2009 r. - VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415

 • 26-27 maja 2010 r. - Konferencja naukowa "Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej", Ulanów

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 248

 • 18-19 maja 2011 r. - VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych", Konstancin-Jeziorna

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478

 • 7-9 marca 2012 r. - Konferencja naukowa "Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej", Sromowce Niżne n. Dunajcem

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, ss. 268

 • 16 listopada 2012 r. - Konferencja naukowa "Religia i etyka w edukacji publicznej", Warszawa

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, ss. 242

 • 23-25 kwietnia 2013 r.  - X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, ss. 384.

 • 22-24 września 2013 r. - Konferencja naukowa "Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej", Sromowce Niżne n. Dunajcem

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 304

 • 14-17 maja 2014 r. - XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Lublin (www.kul.pl/XIOSPW)

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384

 • 2-4 marca 2015 r. - Sympozjum naukowe "Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne", Popowo k. Serocka

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016

 • 9-10 kwietnia 2015 r. - Konferencja naukowa "Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej", Jastrzębia Góra

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2015, t. 13, nr 4.

 • 14-16 września 2015 r. - XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zabuże

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, ss. 220.

 • 17-19 maja 2016 r. - XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna k. Jarnołtówka

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 19 i "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 9.

 • 15-16 września 2016 r. - konferencja naukowa pt. "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym", Dwikozy k. Sandomierza

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, ss. 278

 • 8-10 maja 2017 r. - XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznanioweg "Prawo wyznaniowe formalne" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 10.

 • 11-13 września 2017 r. - konferencja naukowa pt. "Status osoby duchownej we współczesnym państwie", Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 21.

 • 15 marca 2018 r. - ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa 2019, ss. 487

 • 7-9 maja 2018 r. - XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Wrocław

Materiały z sympozjum częściowo zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 11.

 • 25-26 września 2018 r. - konferencja naukowa pt. "Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego", Kokoszyce k. Wodzisławia Śląskiego
 • 6-8 maja 2019 r. - XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Olsztyn - Tumiany
 • 18-20 września 2019 r. - konferencja naukowa pt. "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie", Chełm
 • 22-24 września 2020 r. - XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kombornia
 • [planowane] XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniiwego Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Warszawa, 5-7 maja 2021 r.; organizator: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz PTPW

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.