POLSKIE  TOWARZYSTWO
PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971
Bank Zachodni WBK   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Konferencje naukowe organizowane/współorganizowane przez PTPW

 • 19-21 maja 2009 r. - VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415
 • 26-27 maja 2010 r. - Konferencja naukowa "Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej", Ulanów

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 248
 • 18-19 maja 2011 r. - VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych", Konstancin-Jeziorna

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478

   

 • 7-9 marca 2012 r. - Konferencja naukowa "Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej", Sromowce Niżne n. Dunajcem

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, ss. 268

   

 • 16 listopada 2012 r. - Konferencja naukowa "Religia i etyka w edukacji publicznej", Warszawa

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, ss. 242

   

 • 23-25 kwietnia 2013 r.  - X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka
 • Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, ss. 384.
 • 22-24 września 2013 r. - Konferencja naukowa "Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej", Sromowce Niżne n. Dunajcem

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 304
   

 • 14-17 maja 2014 r. - XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Lublin (www.kul.pl/XIOSPW)

  Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384

 • 2-4 marca 2015 r. - Sympozjum naukowe "Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne", Popowo k. Serocka
 • Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016
 • 9-10 kwietnia 2015 r. - Konferencja naukowa "Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej", Jastrzębia Góra
 • Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2015, t. 13, nr 4.
 • 14-16 września 2015 r. - XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zabuże
 • Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, ss. 220.
 • 17-19 maja 2016 r. - XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna k. Jarnołtówka
 • Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 19 i "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 9.
 • 15-16 września 2016 r. - konferencja naukowa pt. "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym", Dwikozy k. Sandomierza
 • 8-10 maja 2017 r. - XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznanioweg "Prawo wyznaniowe formalne" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna
 • Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 10.
 • 11-13 września 2017 r. - konferencja naukowa pt. "Status osoby duchownej we współczesnym państwie", Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • 15 marca 2018 r. - ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 7-9 maja 2018 r. - XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Wrocław
 • 25-26 września 2018 r. - konferencja naukowa pt. "Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego", Kokoszyce k. Wodzisławia Śląskiego

 

 

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
Email: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:
Bank Zachodni WBK  
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.