POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Działalność wydawnicza

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego prowadzi działalność wydawniczą w ramach której od 2009 roku publikuje czasopismo naukowe zatytułowane "Przegląd Prawa Wyznaniowego" (ISSN 2080-3788)

 

 

 

 

 

 


W 2013 roku zainicjowana została seria publikacji zwartych pt. "Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego". W serii ukazały się monografie: 

1. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 

 

 

 

 

 

2. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015   (ebook)


 

 

 


 

W 2014 roku pod auspicjami Towarzystwa ukazał się Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. Artura Mezglewskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014 

W opracowaniu haseł wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa wyznaniowego w Polsce, reprezentujący 14 krajowych ośrodków naukowych.

Leksykon prawa wyznaniowego dostępny jest do nabycia w: księgarnia.beck.pl 

 

 

 

 

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.